Ortodonti Ve Estetik Ameliyatlar

Ortodonti Ve Estetik Ameliyatlar 1Ortodontik tedavi ve estetik ameliyatların beraber yapıldığı çalışmaların sonucunda , kişide sadece dış görünüşü ile ilgili değişiklikler değil, aynı zamanda konuşma , yemek yeme gibi temel fonsiyonlarında da radikal değişimler elde edilir.Kişiyi bu kadar farklılaştıran kökten değişimlerin, bireyin psikolojisini de derinden etkilemesi kaçınılmazdır. İki bölümlük bu küçük yazı dizisinde ilkin operasyonlar öncesi ve sonrası kişilerin psikolojilerindeki farklılıkları irdeleyip sonrasında ortodontik tedavi ve estetik ameliyatların birlikteliğindeki sinerji ve sistematiğin nasıl işlediğini merak edenler için anlatacağım

Cerrahi ve ortodontik tedavi isteyen kişilerin çoğunda görüntü esas sebeptir.Bu durum çok doğaldır çünkü yüz insanın fiziksel özelliklerini çok etkiler.Bir çalışmada yüz özelliklerinden memnun olan kişilerin daha fazla kendilerine güvendikleri görülmüştür.Toplumda da genelde yüz özellikleri nedeniyle bireylere kişisel özellikler ve isimler de yakıştırılmaktadır. Fiziksel özellikleri olumlu olan çocuk ve erişkinler, olmayanlara göre daha yüksek sosyal-yetenekli olarak görünürler.Çekicilik daha fazla yardım edilmeye sebep olur ve bu 3 yaşındaki çocuklarda bile görülebilir.Sosyal çevreden gelen cevaplar kişinin kendisi ile ilgili algılamasını, sadece çekicilik olarak değil aynı zamanda kendine güvenli ve sosyal açıdan yetenekli görmesine sebep olur.Böylece kişisel ilişkileri de daha iyi olur.Maalesef yüz görüntüsü ile ilgili problemi olan kişilerde olaylar ters yönde işler. Çenelerinde sadece ortodontik tedavi ile düzeltilemeyecek derecede yoğun sorunları olan hastalarda, örneğin alt çenesi önde olan veya çok geride konumlanıp kuş yüzlü bir görünümü olan veya uzun yüzlü olup ön dişlerini bir araya getiremeyenler, görünüşlerini düzeltmek için cerrahi müdahalelere baş vurmaktadır.Böylece ortodontik tedavi sonrası yapılan ameliyat sonrasında hasta çok daha iyi bir yüz estetiğine kavuşmaktadır.

Bireyin ameliyat öncesinde estetik şikayeti ne kadar fazla ise ameliyat sonrasındaki memnuniyeti de o kadar fazla olmaktadır.Sahip olduğu iyi görünüşten dolayı kendine olan güveni artmakta ve toplum içinde daha çok beğeni kazanmaktadır.İlginçtir ki ki, bu tip yüz değişikliğine neden olan ameliyatlar geçiren kişilerde, sonraki dönemlerde kariyerinde ciddi ilerlemeler hatta özel hayatta eş değişiklikleri bile görülmüştür.Daha sosyal ve aktif bir çevreye sahip olmuşlardır. Yukarıda saydığım çene uyumsuzluklarından daha şiddetli yüz problemleri olan hastalarda; dudak damak yarıklı veya sendromlu çocuklarda, bu tip çene ameliyatları çok daha erken yaşlarda yapılarak çocukların normal sosyal gelişimini sağlamak hedeflenir.

Günümüzde estetik ameliyatlar gerekli veya gereksiz bir çok nedenden dolayı hastalar tarafından tercih edilmektedir, gerçek gerekliliklere tabii ki işin uzmanları; plastik cerrahlar ve çenelerle ilgili ortodontistler, karar vermektedir. Tedavi sonrası elde edilen ciddi değişimlerin getireceği psikolojik yükün tamponlanması ve kişinin yeni yüz ifadesini kabullenmesi için psikiyatrik destek de şarttır. Bu sürecin nasıl işlediğini sizlere bir sonraki yazımda anlatacağım.

Ortodonti Ve Estetik Ameliyatlar 2Ortognatik cerrahi hastaları genellikle kendi görüntüsünün farkında olan ve bunu düzeltmek isteyen hastalardır.Hekime kendi rızalarıyla geldikleri için motivasyonları yüksektir.Kendilerine tedavinin tamamı anlatıldığında ; cerrahi öncesi ortodontik tedaviyi, ameliyat ve cerrahi sonrası ortodontik tedaviyi, kolayca tolere edebilirler.

Bu hastalardan tedavi öncesi , yüz ve diş fotoğrafları, baş röntgenleri ve çene modelleri alınır. Kayıtlar bilgisayar ortamına aktarılarak hastadaki uyumsuzluk miktarı ve yeri çeşitli ölçümlerle tespit edilir.Dijital öngörü programları kullanılarak hastanın bilgisayardaki fotoğrafı üzerinde ameliyatta elde edilecek değişiklikler yapılarak hastaya ameliyat sonrası görünümü hakkında fikir verilir.Genelde hastalarda öngörü sonrası motivasyon artışı görülür.

Tedavinin birinci aşaması ameliyata hazırlık amacıyla yapılan ortodontik tedavidir.Bu aşamada çarpık dişler düzeltilir ve sıralanır, en önemlisi de dişler çene kemiklerinin üzerinde olması gereken ideal yerlere getirilir.Yani,mükemmel bir sistem olan insan vücudunun , mevcut çene bozukluğunun şiddetini azaltmak için yaptığı bazı uyum çabaları ortadan kaldırılır.Örnek olarak; alt çenesi önde olan birinin alt ön dişleri arkaya eğilmiştir, bu vücudumuzun alt çenenin önde olması durumunu kamufle etmeye çalışmasından kaynaklanır.Dişler olması gereken ideal konuma getirilince hastanın alt çenesi daha önde görülür.Ameliyata girmeden önce uyumsuzluk şiddetlenir ve hasta daha kötü görünür.Bu durum hakkında hastalar daha önceden bilgilendirilmiş olsa bile görüntünün kötüleşmesinden kaynaklanan moral bozukluğu kaçınılmazdır. Özellikle bu dönemde psikolojik destek almaya başlamak gereklidir. Hasta ameliyata hazır hale geldiğinde yeniden kayıtlar alınarak tam olarak operasyonun yeri ve şekli belirlenir, cerrahlar için rehberler hazırlanır ve hasta ameliyat edilir. Ameliyattan genelde bir iki gün sonra hasta taburcu edilir, birkaç aya kadar ödemi tamamen iner, yeni yüzü ile eski yaşamına ve çene fonksiyonlarına geri döner.Bu dönemde yaşanabilecek en büyük zorluk beslenmedir, eski çene fonksiyonları geri dönene kadar yumuşak gıdalar tercih edilmelidir.

Tedavinin son aşaması ameliyat sonrası ortodontik tedavidir; dişlerdeki küçük düzeltmeler ve uyumladırmalar yapılır ve yaklaşık 4-6 ay sürer.Hastalar ameliyat sonrasında hemen tellerden kurtulmak isterler, bu yüzden bu dönemde de motivasyonda azalma görülür.

Yüzde elde edilen radikal değişiklikler hastaların psikolojisini oldukça etkilemektedir.Tedavi süresince ve sonrasında alınan psikolojik destek sayesinde hastalar bu sıkıntılı dönemi oldukça kolay atlatmaktadırlar.Tedavi sonucu sahip oldukları estetik görüntü ve fonksiyonlarındaki iyileşme, yaşam kalitelerini arttırır ve kendilerine daha çok güvenmelerini sağlar.

Sağlıklı günler dileğiyle…